عدسی آلمانی

عدسی آلمانی ؛ عدسی هست که استاندارد کشور آلمان را دارد و توسط کارخانجات معروف این کشور ساخته و به بازار عرضه ایران میگردند , اصولا این عدسی ها از بالاترین تکنولوژی ها استفاده میکنند.