مشاهده فیلترها

Hoya Progressive (26)

Optex Progressive (58)

Zeiss Progressive (40)

عدسی تدریجی انقلابی در صنعت اپتیک هست و محبوب برای کسانی که دارای مشکل دوربینی و نزدیک بینی همزمان دارند همانطور که از نامشان پیداست به تدریج از دید دور تا به دید نزدیک تغییر می کنند لذا شامل مجموعه ای از نمرات هستند که در هر نقطه از سطح عدسی یک دیده منحصر به آن نقطه ایجاد میشود . پس با چرخش چشمان شما فاصله اجسام و دید شما تغییر می کند؛ تکنولوژی در این عدسی ها سال به سال پیشرفت می‌کند و شرکتهای مختلف نام های خودشان را روی این عدسیهای عینک طبی میگذارند و حتی و هر ساله نام جدیدی به آنها اضافه میکنند.مدت زمان عادت کردن به آنها یک هفته تا ۱۰ روز می باشد اما در صورت سازگاری با چشمان شما دیگر احساس بدی نخواهید داشت و همراه همیشگی شما خواهند شد.این عدسی ها قیمت بسیار بیشتری نسبت به عدسی های تکدید دارند چرا که منحصراً برای شما ساخته می شوند.