هیچ محصولی یافت نشد.

عدسی دودید بایفوکال (ناخنی) یکی از پرکاربرد ترین عدسی های دودید بازار میباشد.عدسی طبی به طور کلی به 2 بخش عدسی تکدید و دودید تقسیم بندی میشود که دراین قسمت میخواهیم عدسی دودید بایفوکال ( ناخنی ) را مورد بررسی و فروش قرار دهیم .در این نوع عدسی که یک نوع عدسی تدریجی به حساب می آید در قسمت تحتانی خطی به شکل ناخن دست وجود دارد که از آن قسمت اجسام نزدیک دیده می شود . و از باقی قسمت ها عدسی دید دور ( پس تنها دو بخش دید دور و دید نزدیک را داریم ) .