عدسی آفتابی 

عدسی آفتابی | امکان دارد که دچار آسیب شده باشد و یا خط و خش روی سطح آن شما را اذیت کند ، لذا ما مجموعه ای از بهترینها را برای شما گردآوری کرده ایم که بتوانید عینک آفتابی خود رو بازسازی کنید و از آن لذت ببرید ! در بعضی موارد امکان دارد که شما دارای ضعیفی بینایی باشید و نتوانید از عدسی های معمولی استفاده کنید ، پس برای شما عدسی های نمره دار که به رنگ دلخواه شما باشد میسازیم که به آن طبی - افتابی گفته میشود ! عدسی طبی ، عدسی هست که برای برطرف کردن ضعف بینایی استفاده میگردد !