عدسی بی بی جی آر

عدسی BBGR ؛

عدسی BBGR در سال 1846 در منطقه Provins تاسیس شد . به جرات میتوان ادعا کرد که این مجموعه میراثی با ارزش و تخصصی است که امروزه بزرگترین سایت تولید و مرکز توسعه عدسی های اپتیکی در اروپاست. عدسی BBGR از بزرگترین و پیشرو ترین شرکتهای تولید عدسی تکدید و دودید و پروگرسیو فرانسه و حتی جهان میباشد.