عدسی عینک آنتی رفلکس | قیمت مناسب با تنوع بسیار بالا | عینک بینا مرجع فروش عدسی در تهران

عدسی عینک آنتی رفلکس 1.56

این محصول باضریب شکست 1.56 به نوعی خود را از دسته ی عدسی های نرمال ( بدون فشردگی ) جدا کرده و کمی ( %10 ) نسبت به عدسی طبی 1.50 نازک تر و ظریف تر است .این محصول بسیار قیمت مناسب داشته و بیشتر در برندهای عدسی چینی و عدسی کره ای یافت میشود. عینک آنتی رفلکس تا حد استانداردی اشعه و بازتاب نوری که سمت عدسی عینک می آید را دفع میکند.در این نوع عدسی بیشتر نمرات 4+ تا 4- مورد استفاده قرار میگیرد و نمرات بالاتر نیز در محصولات عدسی فشرده مورد استفاده قرار میگیرد .این نوع عدسی بیشتر به اشخاصی که میخواهند هزینه کمی برای عدسی عینک خود انجام بدهند پیشنهاد میشود.این محصول مقداری از نور کامپیوتر و موبایل را حذف مینماید و به سلامت چشم شما کمک میکند.

جهت استعلام نمره عینک خود با همکاران ما در بینا اپتیک تماس بگیرید.