محلول لنز ها باید دارای چند خصوصیت بارز باشند و مهم نیست که ساخت کدام کشور باشند

محلول لنز

محلول لنز ها باید دارای چند خصوصیت بارز باشند مثل ؛ ضدعفونی کردن لنزهای طبی ؛جلوگیری از ایجاد رسوب و پروتئین ؛مرطوب کننده لنز و چشم ؛ پاک کننده ذرات میکروسکوپی و مضر ؛ جلوگیری کننده از سوزش چشم