عدسی نت لاین

عدسی نت لاین 

عدسی نت لاین | بخش اقتصادی رودن اشتوک آلمان میباشد که دارای قیمت پائین تری هست اما بلحاظ کیفیت بسیار عالی و خوش کیفیت میباشد .

محصولات این شرکت که در ایران توزیع میگردد شامل موارد :

عدسی 1/50 سفید آنتی رفلکس

عدسی 1/60 سفید آنتی رفلکس

عدسی 1/50 سفید بلو کنترل

عدسی 1/50 سفید بلو کنترل