عدسی آنتی رفلکس سفید

عدسی 1.60 بلو کنترل | NET LINE

2,000,000 تومان
مقایسه

عدسی آنتی رفلکس سفید

عدسی 1.60 آنتی رفلکس | NET LINE

1,800,000 تومان
مقایسه

بدون فشردگی ۱.۵۰

عدسی 1.50 بلوکنترل | NET LINE

1,600,000 تومان
مقایسه

بدون فشردگی ۱.۵۰

عدسی 1.50 آنتی رفلکس | NET LINE

1,400,000 تومان
مقایسه

عدسی نت لاین

عدسی نت لاین 

عدسی نت لاین | بخش اقتصادی رودن اشتوک آلمان میباشد که دارای قیمت پائین تری هست اما بلحاظ کیفیت بسیار عالی و خوش کیفیت میباشد .

محصولات این شرکت که در ایران توزیع میگردد شامل موارد :

عدسی 1/50 سفید آنتی رفلکس

عدسی 1/60 سفید آنتی رفلکس

عدسی 1/50 سفید بلو کنترل

عدسی 1/50 سفید بلو کنترل