عینک طبی زنانه

عینک طبی زنانه ؛ انتخاب يك فریم عینک مناسب و استاندارد شايد مساله‌اي باشد كه اغلب كساني كه اقدام به خريد عينك مي‌كنند، نسبت به آن بي‌توجه هستند. فريم عينك طبی از چند نظر حائز اهميت است در ابتدا، نكته مهم اين است كه يك فريم مناسب بايد شيشه يا عدسی عينك را در فاصله مقتضي نسبت به چشم قرار دهد. دوم اين كه وزن فریم به قدری نباشد که روی بینی خود احساس فشار و خستگی کنید همچنين عدسي بايد اين توانايي را داشته باشد كه با توجه به حركات فرد بتواند از دوام و استحكام برخوردار باشد و بتواند به زيبايي صورت فرد اضافه كند. تمام اين پارامترها به انتخاب يك عينك مناسب كمك مي‌كند به طور كلي در حال حاضر چند نوع فريم و با چه ويژگي‌هايي وجود دارد؟ در مورد ساختار عينك، فريم‌هايي كه وجود دارند به دو دسته فلزي و غير ‌فلزي تقسيم مي‌شوند. فريم‌هاي فلزي از آلياژهاي مختلف هماهنگ با بدن كه بايد سبك و مقاوم باشند انتخاب مي‌شوند اين فريم‌ها نبايد اثرات سمي در هنگام ترشح عرق داشته باشند و تغيير رنگ هم ندهند. اين فريم‌ها تنوع زيادي هم دارند و از عوارض كمتري نسبت به فريم‌هاي فلزي برخوردارند ولي در اثر مرور زمان اين فريم ها خشك مي‌شوند و ترك خورده و مي‌شكنند.