عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |544

3,800,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |523

3,450,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |508

3,450,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |555

1,700,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |553

1,700,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |552

1,700,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |550

750,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |549

750,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |548

750,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بینا |547

750,000 تومان
مقایسه

عینک طبی بچه گانه

عینک طبی بچه گانه چه ويژگي‌هايي را بايد داشته باشد؟ اين نكته بسيار مهم است كه در هنگام انتخاب فريم، قسمت بالاي فريم با لبه تحتاني ابرو مماس باشد و قسمت تحتاني فريم قسمت تحتاني چشم را بپوشاند. همچنين در دو طرف چشم با بيني و گيجگاه پوشش كافي را ايجاد كند. دسته‌هاي فريم نبايد دو طرف گيجگاه را فشار دهند و طول دسته‌ها بايد به شكلي باشد كه در پشت گوش قرار گيرند وقتي عدسي در داخل فريم قرار داده مي‌شود، نبايد در اثر فشارهايي كمتر از 3 نيوتون از جاي خودش جابجا شود و براي كودكان اين نيرو بايد 10 نيوتن باشد.پس ثبات عدسي در فريم نيز از نكات مهمي است كه بايد حتما مورد توجه قرار گيرد.جهت حفظ تنظيم عينك مي بايست عينك با دو دست گذاشته و برداشته شود .با يك دست برداشتن باعث به هم خوردن تنظيم عينك و آسيب ديدن فنر هاي داخل آن میگردد . عینک کودک لطفا مقالات ما در خصوص کودک مطالعه کنید ! عینک کودک | 8 نکته مهمی که در انتخاب عینک کودک نباید نادیده بگیرید !!