عدسی ایتالیایی

عدسی ایتالیایی ؛ عدسی هست که توسط کارخانجات معروف ایتالیایی ساخته و به بازار ایران با قیمت مناسب عرضه میگردد .