فریم طبی مردانه و طبی زنانه فرانسوی که با قیمت بسیار مناسب عرضه میگردد.