OXIBIS

عینک طبی مردانه OXIBIS

عینک طبی مردانه OXIBIS یکی از بهترین برندهای فرانسوی که چندین بار برنده

جایزه SILMO شده است .

به عینکی که عدسی آن شعاعهای نور عبور یافته را به هم نزدیک نموده یا دور

سازد (واگرا یا همگرا باشد) می‌گویند.عینک طبی زنانه OXIBIS

عینک طبی برای اصلاح دید در عیوب انکساری چشم به کار می‌رود.

اصلاح دید نزدیک‌بینی با عدسی مقعر یا واگرا و اصلاح دید دوربینی با عدسی محدب یا همگرا است.

در پیرچشمی از دو عینک یکی برای دور و یکی برای نزدیک یا عینک دودید استفاده می‌کنیم.

در آستیگماتیسم از عینک استوانه‌ای کمک می‌گیریم که دارای محور است.

برخی مردم عینک می‌زنند تا بتوانند واضح ببینند.

عینک‌ها عدسی‌هایی از جنس شیشه یا پلاستیک دارند که پرتوهای نور را قبل از ورود به جشم منحرف می‌کنند.

آن گاه عدسی چشم می‌تواند نور را چنان متمرکز کند که تصویر واضحی از جسم بر روی شبکیه، که در عقب چشم واقع است، تشکیل می‌شود.

درصورت مشاوره جهت خرید تیم آنلاین بینا اپتیک در خدمت شم

OXIBIS

1 2 3 4
بالا